Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Λειτουργικά κείμενα

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ - ΕΤΟΙΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ γιά iPad, iPhone, Blackberry κλπ.
Links
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ - http://cgi.di.uoa.gr/~gbelis/

TA  ΜΗΝΑΙΑ
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μαϊος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος


ΟΚΤΩΗΧΟΣ
Ήχος α'
Ήχος β'
Ήχος γ'
Ήχος δ'
Ήχος πλ. α'
Ήχος πλ. β'
Ήχος βαρύς
Ήχος πλ. δ'
ΕΩΘΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Α'  Β'  Γ'  Δ'  Ε'  ΣΤ'  Ζ'  Η'  Θ'  Ι'  ΙΑ'
ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΗΧΟΝ
ΤΑ ΛΟΙΠΑ

ΤΡΙΩΔΙΟΝ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Β' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
Οἱ ὕμνοι ἑσπερινοῦ Σαββάτου καὶ ὄρθρου Κυριακῆς ψάλλονται ἀπὸ τὸν πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζῆ.
The hymns of Saturday Vespers and Sunday Matins are chanted by the Primo Chanter Fotios Ketsetzis.
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
ΜΕΣΩΡΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ
ΟΡΘΡΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΑ ΛΟΙΠΑ

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ
Κηδεία στα ελληνικά