Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πνευματικά

Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο

Κεφάλαιο α΄. 

1. Γιατί έγιναν οι αισθήσεις και γιατί ο άνθρωπος είναι ένας μέγας κόσμος στον μικρό 

2. Το σώμα μοιάζει με βασιλικό ανάκτορο, ενώ ο νους με βασιλιά

3. Τι είναι ο νους πριν από το άγιο Βάπτισμα και τι μετά από αυτό

4. Ποιο είναι το φυσικό γνώρισμα του νου, ποιο του σώματος. το σώμα εξουσιάζεται από τον νου

5. Ποιος είναι ο αρχικός λόγος για τον οποίον έγιναν οι αισθήσεις

6. Με τήν θεωρία τῶν δημιουργημάτων ὁ νοῦς ἀνυψώνεται στήν γνῶση καί στήν ἀγάπη τοῦ δημιουργοῦ

7. Διά μέσου τῶν Γραφῶν ὁ νοῦς ἀνυψώνεται στή γνῶση καί τήν ἀγάπη αὐτοῦ πού δίδαξε τίς Γραφές 

8. Ὅσοι θεωροῦν τήν κτίση καί τή Γραφή καί δέν ἀνυψώνονται στή γνώση καί ἀγαπη τοῦ Θεοῦ, ένεργοῦν ἄσχημα καί ἀντίθετα στή φύση 


Κεφάλαιο β΄ 

Ὁ νοῦς

1. Γιατί ὁ νοῦς ὑποδουλώθηκε στίς αἰσθητές ἡδονές 

2. Πῶς ἐλευθερώνεται ὁ νοῦς ἀπό τίς αἰσθητές ἡδονές 

3. Ὁπως οἱ αἰσθήσεις ἔσυραν τό νοῦ στίς αἰσθητές ἡδονές, ἔτσι καί ὁ νοῦς φροντίζει νά ἐπαναφέρη τίς αἰσθήσεις στίς νοητές ἡδονές 

4. Ποιά εἶναι ἡ πτῶσις τοῦ Ἀδάμ καί ἡ αἰτία τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου καί σχετικά μέ τούς ἀσκητές 

5. Ποιά εἶναι ἡ φυσική ἡδονή τοῦ νοῦ καί ποιά ἡ ἀντίθετη στή φύση 

Read more: http://paterikakeimena.blogspot.com/p/blog-page_4658.html#ixzz1HMXui0a9
1. Γιατί έγιναν οι αισθήσεις και γιατί ο άνθρωπος είναι ένας μέγας κόσμος στον μικρό 

2. Το σώμα μοιάζει με βασιλικό ανάκτορο, ενώ ο νους με βασιλιά

3. Τι είναι ο νους πριν από το άγιο Βάπτισμα και τι μετά από αυτό

4. Ποιο είναι το φυσικό γνώρισμα του νου, ποιο του σώματος. το σώμα εξουσιάζεται από τον νου

5. Ποιος είναι ο αρχικός λόγος για τον οποίον έγιναν οι αισθήσεις

6. Με τήν θεωρία τῶν δημιουργημάτων ὁ νοῦς ἀνυψώνεται στήν γνῶση καί στήν ἀγάπη τοῦ δημιουργοῦ

7. Διά μέσου τῶν Γραφῶν ὁ νοῦς ἀνυψώνεται στή γνῶση καί τήν ἀγάπη αὐτοῦ πού δίδαξε τίς Γραφές 

8. Ὅσοι θεωροῦν τήν κτίση καί τή Γραφή καί δέν ἀνυψώνονται στή γνώση καί ἀγαπη τοῦ Θεοῦ, ένεργοῦν ἄσχημα καί ἀντίθετα στή φύση Κεφάλαιο β΄ 

Ὁ νοῦς

1. Γιατί ὁ νοῦς ὑποδουλώθηκε στίς αἰσθητές ἡδονές 

2. Πῶς ἐλευθερώνεται ὁ νοῦς ἀπό τίς αἰσθητές ἡδονές 

3. Ὁπως οἱ αἰσθήσεις ἔσυραν τό νοῦ στίς αἰσθητές ἡδονές, ἔτσι καί ὁ νοῦς φροντίζει νά ἐπαναφέρη τίς αἰσθήσεις στίς νοητές ἡδονές 

4. Ποιά εἶναι ἡ πτῶσις τοῦ Ἀδάμ καί ἡ αἰτία τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου καί σχετικά μέ τούς ἀσκητές 

5. Ποιά εἶναι ἡ φυσική ἡδονή τοῦ νοῦ καί ποιά ἡ ἀντίθετη στή φύση 


Κλίμαξ

Από ένα blog που θέλει να λέγεται ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ δεν μπορεί να λείπει ένα από τα σημαντικότερα κείμενα όλων των αιώνων. Η ΚΛΙΜΑΚΑ του αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη. Οι αναρτήσεις δεν είναι αποτέλεσμα προσωπικού κόπου αλλά αναδημοσίευση από τον ιστοχώρο ΕΜΜΑΟΥΣ. Πολύ σύντομα θα αναρτηθούν και οι 30 λόγοι.

Λόγος Α΄: Περί αποταγής 

Λόγος Β΄: Περί απροσπαθείας

Λόγος Γ΄: Περί ξενιτείας 

Λόγος Δ΄: Περί υπακοής 

Λόγος Ε΄: Περί μετανοίας 

Λόγος Στ΄: Περί μνήμης θανάτου 

Λόγος Ζ΄: Περί χαροποιού πένθους

Λόγος Η΄: Περί Αοργησίας 

Λόγος Θ΄: Περί μνησικακίας 

Λόγος Ι΄: Περί καταλαλιάς 

Λόγος ΙΑ΄: Περί πολυλογίας και σιωπής 

Read more: http://paterikakeimena.blogspot.com/p/blog-page_248.html#ixzz1HMZHDG1s


Ὁ Σταυρός • Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Οἰκογένεια
Ἀββᾶ Ἰουστίνου Πόποβιτς • Θεόσοφες διδαχές
Ἀρχιμ. Χ. Δ. Βασιλόπουλος • Γιατί δὲν ἐκκλησιάζεσαι;
Ἱερέως Μιχαήλ • Πρακτικὸς ὁδηγὸς ἐξομολογήσεως
Χριστιανικὴ Ἀγωγή • Ἡ μετάνοια
Γέρων Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης • Ὁ ἀσυρματιστὴς τοῦ Θεοῦ
Ἀρχιμ. Χ. Δ. Βασιλόπουλου • Γιατί δὲν νηστεύεις;
Συμβουλὲς Γέροντος σὲ χριστιανοὺς ποὺ ζοῦν στὸν κόσμο
Τὸ σωτήριον φάρμακον
Ὁ Παῦλος τῶν Ἐθνῶν • Τί τοῦ ἀπεκάλυψε ὁ Κύριος
Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου • Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ
Μητροπολίτου Μελετίου • Κυριακή, ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου
Ἱστορίαι ἀρχαῖαι τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὀπτασίες ὠφέλιμες
Ἀρχιμ. Παύλου Ἰωάννου • Θέλω νὰ σοῦ μιλήσω γιὰ τὸν Χριστό
Ἱ.Μ. Καισαριανῆς • Ὑποταγὴ στὸ Θεό
Ἱ.Μ. Καισαριανῆς • Εἰς τὴν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν
Ἱ.Μ. Καισαριανῆς • Ἡ ἐσχατολογικὴ προσδοκία τῆς Ἐκκλησίας
Ἱ.Μ. Καισαριανῆς • Ἀβεβαιότητες καὶ βεβαιότητες
Ἱ.Μ. Καισαριανῆς • Λόγοι ζωῆς
Ἱ.Μ. Καισαριανῆς • Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι ἐν σοι
Ἱ.Μ. Καισαριανῆς • Τέκνα φωτός
Ἱ.Μ. Καισαριανῆς • Θεοτόκος, τὸ κάλλος τῆς δημιουργίας
Σάββας Ἀγουρίδης • Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη
π. Γ. Φλορόφσκυ • Οἱ Βυζαντινοὶ Ἀσκητικοὶ Πατέρες
π. Γ. Φλορόφσκυ • Οἱ Βυζαντινοὶ Πατέρες
π. Γ. Φλορόφσκυ • Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία, Παράδοσις
π. Γ. Φλορόφσκυ • Χριστιανισμὸς καὶ Πολιτισμός