Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012


Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων


1. Τό νέφος τῶν Μαρτύρων
Ὀμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Α΄ Ματθαίου - Τῶν Ἁγίων Πάντων ( Ἑβρ. 12, 2)
Πραγματοποιήθηκε στίς 01-06-1980

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ὅπως μᾶς ὁδηγῆ τό Δοξαστικόν τῶν Κεκραγαρίων τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων
Ὀμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Α΄ Ματθαίου - Τῶν Ἁγίων Πάντων
Πραγματοποιήθηκε στίς 21-06-1981

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Ἡ ἔννοια τῆς ὁμολογίας τοῦ Χριστοῦ
Ὀμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Τῶν Ἁγίων Πάντων (Ματθ. 10, 32-33)
Πραγματοποιήθηκε στίς 03-07-1983

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Συγκλονιστική ὁμιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων


Ὁμιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων
Μορφή ἀρχείου mp3, μέγεθος 23,1 ΜΒ, διάρκεια 0.50.29'Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)