Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Άγιον Φως

Το Άγιον Φώς - Βιβλιοπαρουσίαση Το Άγιον Φώς - Βιβλιοπαρουσίαση
Παρουσίαση του βιβλίου του Χάρη Σ. Σκαρλακίδη: «Άγιον Φως. Το θαύμα του Μεγάλου Σαββάτου στον Τάφο του Χριστού» (7/5/2010)
Ιστορική μελέτη για το Άγιο Φώς
Σπουδαιότατη ιστορική μελέτη που μέσα από μαρτυρίες -ακόμη και αιρετικών και αλλοπίστων- αποδεικνύουν αντικειμενικά την εγκυρότητα του Αγίου Φωτός... (15/4/09)
  
Το Άγιον Φώς του Παναγίου Τάφου
Θεολογικής επισημάνσεις - Άγιον Φώς Το πλέον γνωστό θαύμα που συμβαίνει κατ' έτος στους κόλπους της Εκκλησίας είναι η εμφάνιση του Αγίου Φω­τός. (11/4/09)
 
Το Άγιον Φως μαρτυρεί την Ορθοδοξία
Το Άγιον Φώς υπάρχει περίπτωση να μην βγει από τον Πανάγιο Τάφο, δεν υπάρχει όμως περίπτωση να δοθεί σε μή Ορθοδόξους... (7/4/09)
 
Λατίνος (Ρωμαιοκαθολικός) αυτόπτης μάρτυρας του Αγίου Φωτός
Ιστορική Μαρτυρία περί του Αγίου Φωτός από λατίνο κληρικό κατά την εποχή των Σταυροφόρων... (3/4/09)

Ιστορικές Μαρτυρίες για το Άγιον Φως
Πρώιμες μαρτυρίες περί του Αγίου Φωτός.
 
Η Τελετή του Αγίου Φωτός
Απερίγραπτο και άξιο θαυμασμού γεγονός είναι η τελετή του Αγίου Φωτός...(14/6/08)

Άγιο Φώς - Μαρτυρία Γέροντος Φιλιθέου Ζερβάκου
...έχων δώδεκα λαμπάδας εις τας χείρας μου αναμμένας, έθεσα κατ' αρχάς απ' αυτού τους δακτύλους, τας παλάμας, το έθεσα εις το στήθος... [4/4/2010]